Over Meneer de Vos

De officiële titels van Joël Rijnaard: oprichter van Meneer de Vos, cultureel antropoloog en Deep Democracy instructor. Maar eigenlijk is Joël gewoon gefascineerd door sociale processen en het belang van de dialoog. Deze fascinatie startte tijdens een kwalitatief onderzoek op Kalimantan (Indonesië), naar hoe de lokale bevolking van Tembak zich inzet tegen ontbossing. De verschillende stakeholders in deze samenwerking waren: Dayaks, Internationale milieuorganisaties en lokale overheden. De onderstroom, conflicten, groepsdynamiek, minderheidsstemmen en het besluitvormingsproces werden pas echt duidelijk door dieper inzicht van Deep Democracy. Dit inzicht gebruikt Joël nu in Nederland in organisaties in het sociaal maatschappelijk domein en het onderwijs. Dus van cultureel antropoloog naar organisatie antropoloog met een specialisatie in Deep Democracy.

joel-rijnaard

Sociaal maatschappelijk domein

Door Joël’s brede interesse in maatschappelijke vraagstukken komen de meeste opdrachtgevers uit het sociaal-maatschappelijk domein. Enkele voorbeelden: de Nationale Politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, ngo’s, gemeenteraden, adviesbureaus, zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen en het basisonderwijs.   

Gelicenseerde Deep Democracy Instructors

Joël werkt nauw samen met een team van Deep Democracy instructors en facilitators die opgeleid en geaccrediteerd zijn door de oprichter Myrna Lewis. Hij werkt samen met: Yonathan Keren, Sandra Bouckaert en Anna Kanneworff. Al onze trainers zijn geaccrediteerd om de gecertificeerde levels te geven.

Kwaliteit en Relatie

Joël vindt dat je goed leert van iemand met wie je een goede relatie hebt. Dit houdt in dat hij hierin investeert. Dit zie je terug in het maximaal aantal deelnemers tijdens trainingen en extra aandacht tijdens een samenwerking. Kwaliteit is belangrijk en wat hij overbrengt moet duurzaam ingezet kunnen worden. De focus: praktisch, toepasbaar en doelgericht.

Meneer de Vos werk o.a. voor: